Samarbete som spar energi

Monica Gustavsson, mångårig fastighetsförvaltare på Stenvalvet, konstaterar att hållbarhetsfrågan utvecklats kraftigt under hennes trettio­tal år i branschen. Numera finns den högt på agendan.

 – Stenvalvet har numera en standard för hur vi vill ha vår styrning och övervakning. Det är viktigt att våra samarbetspartners vet vilka ramar som gäller, vad Stenvalvet förväntar sig, säger hon.

Klassiska fastigheten Forskaren 2 i Eskilstuna är ett bra exempel.

– Det är en gammal skolbyggnad 1940-talet. Idag är Internationella Engelska Skolan vår hyresgäst där. Fastighetssnabben sköter driften av den åt oss och vi får varje år en underhållsplan med åtgärder som vi ska ta ställning till, berättar Monica.

Patrik Semelius, teknisk förvaltare på Fastighetssnabben, berättar:

– Det märks att Stenvalvet engagerar sig i frågan och ser långsiktigt på investeringar. I underhållsplanen tittar vi på vad vi kan göra som är energi­effektivt. Vi förslår åtgärder och lämnar till Stenvalvet att ta ställning till.

Kring Forskaren pågår ett stort hållbarhetsarbete. Bland annat grävs fjärrvärme in och hela tekniken moderniseras för att kunna styra värmen bättre.

– Det vi gjort nu är att se över rumsstyrningar för ventilation. Funktionen fanns tidigare men vi såg att den var gammal och delvis trasig, så det var full forcering på ventilationen även när lokalerna var tomma. Vi har bytt ut givarna och kopplat in i DUC. I framtiden ska de även fungera som referensgivare och känna av den genomsnittliga inomhustemperaturen och anpassa framledningstemperaturen baserat på det, säger Patrik Semelius.

Fastigheten har stora vackra, välvda fönster.

– De var av varierande kvalitet. Det fanns stort behov av underhållsarbete på en del, så vi reparerade, målade och satte nya tätningslister, berättar Patrik.

Att mäta energibesparing är ofta komplicerat. Beroende på vilka parametrar som vägs in blir siffrorna olika. Vinsterna ser man bäst över tid.

– Men här ser vi redan tidigt en tydlig energibesparing, berättar Patrik och Monica.

Stenvalvets fastighetsbestånd består av drygt 100 fastigheter. I Eskilstuna/Västerås där Monica Gustavsson är förvaltare har de nio fastigheter.

”Ett av våra övergripande mål är att bli klimat­neutrala år 2030 och för att nå dit måste vi bland annat minska energibehovet i fastigheterna. I det arbetet är samarbete a och o, både med våra driftentreprenörer och med våra hyresgäster.”

säger Pia Orthén, hållbarhets- och innovationschef på Stenvalvet

 

Monica Gustavsson och Patrik Semelius samarbetar kring vackra byggnaden Forskaren 2 i Eskilstuna.

 

 

Stäng
Fel användarnamn eller lösenord
Stäng

Logga in

För att kunna lämna intresseanmälningar måste du logga in:

Har du inte registrerat dig ännu?

Skapa konto