Våra tjänster

Vi är stolta över att kunna vara en komplett partner till fastighetsägare.
Hos oss får du hjälp med allt från drift och underhåll av dina fastigheter,
till hyresadministration, kundtjänst och ekonomisk förvaltning.

Tillsyn, skötsel, underhåll och jour

Att sköta fastigheten på ett systematiserat och effektivt sätt är viktigt eftersom det bidrar till nöjda hyresgäster samt god livslängd på fastig­heten och dess tekniska installationer.

Teknisk förvaltning

Inom vår tekniska förvaltning ryms flera verksamheter. Bland annat hanterar och säkerställer vi på Fastighetssnabben så att myndighets­besiktningar genomförs i rätt tid.

Ekonomisk förvaltning

Den ekonomiska och administrativa hanteringen kring fastigheter är omfattande. Fastighetssnabben är specialiserade på fastigheter och fastighetsbolag och har väl utvecklade rutiner och stöd som underlättar arbetet.

Tre personer som jobbar på Fastighetssnabben

Energioptimering

Snabba och korrekta åtgärder kan påverka energi­användningen i en fastighet positivt. Vi på Fastighetssnabben kan hjälpa dig med energioptimering för att få så bra effekt som möjligt.

Kundservice och administration

En kompetent och effektiv kundservice kan vara nyckeln till hela verksamhetens framgång. Vi tar hand om hela kedjan av felanmälningar och han­tering av ärenden.

Bild på Six-10 som är en robot för att underlätta monotona arbeten.

Kundprofilerad felanmälan

Vi vill underlätta för våra kunders hyresgäster! Därför har vi tagit fram en lösning för felanmälan som kan appliceras direkt på kundens hemsida.

Verksamhetsservice

Det ska vara enkelt att vara hyresgäst hos Fastighetssnabbens kunder. Därför erbjuder vi möjlighet för era lokalhyresgäster att teckna avtal med oss om ett antal extra servicetjänster.

Fastighetssnabbens kundportal

Kundportal

Upplever ni att det är svårt att få en samlad överblick över allt som rör skötseln och driften av era fastigheter? Fastighetssnabbens kundportal är en uppskattad och smidig lösning för alla våra kunder.

Stäng
Fel användarnamn eller lösenord
Stäng

Logga in

För att kunna lämna intresseanmälningar måste du logga in:

Har du inte registrerat dig ännu?

Skapa konto