Energioptimering

Snabba och korrekta åtgärder kan påverka energi­användningen i en fastighet positivt. I Fastighetssnabbens systematiska energiarbete tar vi ett helhetsgrepp på såväl miljön som de ekonomiska aspekterna kring energianvändningen i era fastigheter.

Genom moderna system följer vi upp dina fastigheters energianvändning. I de fall våra kunder har egna system för energiuppföljning så integrerar vi vårt system för att registrering och uppföljning ska kunna ske på ett kostnadseffektivt sätt.

Vårt mål är att alltid ha rätt driftkostnader och att vi så fort som möjligt upptäcker avvikelser samt initierar åtgärder för att rätta till eventuella fel.

Fastighetssnabben är ackrediterat att utföra energideklara­tioner för alla typer av byggnader. Vi har certifierade energi­experter som har särskilt god kunskap inom energi­området. Våra energiexperter fungerar som en stödfunktion till den övriga organisationen.

Stäng
Fel användarnamn eller lösenord
Stäng

Logga in

För att kunna lämna intresseanmälningar måste du logga in:

Har du inte registrerat dig ännu?

Skapa konto