Hållbarhet

För Fastighetssnabben är hållbarhet inte bara ett ord som vi applicerar på vår verksamhet där vi tycker att det känns passande. Vi menar allvar. Hållbarhet är en grundinställning i allt vi gör. 

I våra mål pratar vi om ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Den uppdelningen hjälper oss att sortera men förändrar inte att vi väger in hållbarheten i precis alla beslut och handlingar. Och vi ställer samma höga krav på våra underleverantörer.

I praktiken innebär hållbarhet för oss att vi försöker utforma och utföra arbetet så att våra medarbetare ska kunna ha balans i vardagen. Vi vet att det måste finnas utrymme för familjeliv, vänner, fritidsintressen för att även kunna må bra i arbetet. Det innebär också att vi alltid ser till individens kompetens, möjligheter och drivkrafter oavsett kön, bakgrund eller andra parametrar. En hållbar verksamhet kan bara byggas av motiverade medarbetare som får möjlighet att utvecklas.

I våra kundrelationer försöker vi så långt det är möjligt överföra våra egna övertygelser om effektivt utnyttjande av alla slags resurser och energioptimering. Via vårt intranät och vår egen FS Akademi ser vi till att all utveckling av best practice och proaktivitet snabbt får genomslag i organisationen och kan komma alla kunder tillgodo.

Ett av våra viktigaste mått på hållbarhet handlar om att bygga en verksamhet som har en långsiktig ekonomisk stabilitet. God ekonomi är grunden för att kunna göra hållbara investeringar inom övriga områden, inte minst inom miljö och det sociala området. Ett ekonomiskt hållbart företag ger tryggare anställningar och är en tryggare långsiktig partner för våra uppdragsgivare.

Hållbarhetsfrågorna är självklart representerade i Fastighetssnabbens ledningsgrupp. Vi är ISO-certifierade (ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001) och jobbar därför ständigt med att förbättra vår kvalitet, vårt miljöarbete och vårt arbetsmiljöarbete. Hållbarhet genomsyrar allt vi gör, såväl i vår egen verksamhet som i våra kunduppdrag.

Vi är stolt partner till bland annat:

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete: 

  Års- och hållbarhetsredovisning 2021

2022  2021

Våra mål:

Fastighetssnabben hållbarhetsmål

Stäng
Fel användarnamn eller lösenord
Stäng

Logga in

För att kunna lämna intresseanmälningar måste du logga in:

Har du inte registrerat dig ännu?

Skapa konto