En man och en kvinna öppnar ett skåp.

Ekonomisk förvaltning och hyresadministration

Den ekonomiska och administrativa hanteringen kring fastigheter är omfattande. Fastighetssnabben är specialiserade på fastigheter och fastighetsbolag och har väl utvecklade rutiner och stöd som underlättar arbetet.

Fastighetssnabben levererar ekonomisk förvaltning av fastigheter och bolag samt hyresadministration till ett flertal större och mindre fastighetsägare samt bostadsrättsföreningar. Ekonomisk förvaltning omfattar till exempel:

 • Bokföring och redovisning
 • Årsbokslut och årsredovisning
 • Deklarationer
 • Uppgifter och statistik till myndigheter
 • Hantera likvida medel
 • Kundfakturor
 • Vidarefakturering till hyresgäst
 • Mervärdesskatt
 • Ekonomisk uppföljning och rapportering
 • Ekonomisk rådgivning
 • Låneadministration
 • Löner (skatter, avgifter) och arvoden
 • Fastighetsskatt

Vi erbjuder digitaliserade och automatiserade processer där vi skannar leverantörsfakturor och hanterar attest­flöden digitalt utifrån varje kunds egna önskemål.

Vi hanterar även hyrestillägg som värme, vatten, el och avfallshantering, fastighetsskatt och index. I förekom­mande fall utförs också avräkning av driftkostnader.

Stäng
Fel användarnamn eller lösenord
Stäng

Logga in

För att kunna lämna intresseanmälningar måste du logga in:

Har du inte registrerat dig ännu?

Skapa konto