Kille från Fastighetssnabben skruvar på ett dörrhandtag

Tillsyn, skötsel, underhåll och jour

Att sköta fastigheten på ett systematiserat och effektivt sätt är viktigt eftersom det bidrar till nöjda hyresgäster samt god livslängd på fastig­heten och dess tekniska installationer. Ett kost­nads­­effektivt fastighetsunderhåll bygger på planering och långsiktighet. Vår enkla underhållsplanering ligger till grund för vad som behöver åtgärdas på längre sikt.

Fastighetsansvarig genomför löpande, med intervall anpassat till årstid och respektive förvaltningsobjekts behov, en övergripande tillsyn av byggnad, mark och installationer för att upptäcka och rapportera åtgärds­behov, säkerhetsbrister och dylikt. För att uppnå ett så effektivt genomförande som möjligt planerar vi noggrant våra tillsynsronder.

Kostnader för avhjälpande underhåll kan minimeras genom ett långsiktigt planerat underhåll. Fastighets­snabben initierar till alla sina kunder en diskussion om planerat underhåll i entreprenadens inledningsskede. Vi gör en enkel underhållsplanering där vi lyfter fram stora och små saker som behöver åtgärdas på kortare och längre sikt. Besiktningen bör genomföras med ett års intervall och kan ses som en del av vår egenkontroll för att kvalitetssäkra arbetet mot vår beställare.

Stäng
Fel användarnamn eller lösenord
Stäng

Logga in

För att kunna lämna intresseanmälningar måste du logga in:

Har du inte registrerat dig ännu?

Skapa konto