En kund använder en surfplatta för att besöka Fastighetssnabbens kundportal.

Kundportal

Upplever ni att det är svårt att få en samlad överblick över allt som rör skötseln och driften av era fastigheter? Fastighetssnabbens kundportal är en uppskattad och smidig lösning för alla våra kunder.

Kundportalen är vår digitala kontaktväg med våra kunder. Där kan de följa det mesta som pågår i uppdragen. De kan alltid själva söka och få tillgång till den information om sina fastigheter som de önskar. Våra kunder har full insyn i hur vi sköter hanteringen kring vårt uppdrag på en specifik fastighet. Kundportalen ställer höga krav på oss som leverantör. För att varje kund ska ha tillgång till aktuella uppgifter innebär detta att vi måste hålla portalen a-jour varje dag, ett viktigt steg för att skapa större transparens och högre tillgänglighet. Det mesta av rapporteringen sker inom en timme!

Det här kan våra kunder bland annat göra:

  • Följa arbetsordrar och ärendestatus kring felanmälan
  • Se statistik på fastigheternas energiförbrukning
  • Följa status på myndighetsbesiktningar
  • Ha koll på arbetet enligt årsplaneringen av tillsyn och skötsel
  • Läsa och ladda ner aktuella dokument och protokoll från driftmöten, myndighetsbesiktningar och liknande
  • Se ekonomiska resultat och balansrapporter, årsredovisning, driftnettoutveckling, hyresreskontra
  • Se hyreslistor med eventuella vakanser, register på hyresgäster, uppsägningstider
Stäng
Fel användarnamn eller lösenord
Stäng

Logga in

För att kunna lämna intresseanmälningar måste du logga in:

Har du inte registrerat dig ännu?

Skapa konto