Ny stor etablering i västra Sverige

Fastighetssnabben tar nu klivet in i västra Sverige.

Bakgrunden är ett nytt avtal med Hemsö. Vi har fått förtroendet att drifta 260 000 kvm samhällsfastigheter uppdelat på cirka 50 fastigheter på 7 orter i Västra Sverige, säger Mathias Bohlin, kundansvarig.

Hyresgäster i fastigheterna varierar och beståndet består av ett omvandlat regementsområde i Uddevalla, sjukhus i Lysekil samt äldreboenden, skolor och annat som Hemsö som en av landets ledande ägare av samhällsfastigheter har.

Fastighetssnabben öppnar i och med detta ett större kontor i Göteborg med mindre lokalkontor i Borås, Uddevalla och Lysekil.

Driton Kelmendi, inköpsansvarig och ombud på Hemsö säger att han och Hemsö ser en styrka i Fastighetssnabbens erfarenhet av att arbeta med samhällsfastigheter.

Driton Kelmendi

De presenterade ett helhetsperspektiv för entreprenaden med stort fokus på entreprenadens målsättningar utan att tänja på den lokala närvaron. Jag ser Fastighetssnabben som lösningsorienterade. Det finns en tydlig och gemensam målbild och ett partnerskap i vårt samarbete. Genom hållbar förvaltning stärker Hemsö ryggraden i samhället, så att vi alla står stadigare inför morgondagens utmaningar, konstaterar Driton Kelmendi.

Långvarigt samarbete

Mathias Bohlin tror att ett långvarigt samarbete i region Mitt/Norr, där det första stora drift­avtalet skrevs 2016, är en nyckel till det nya kontraktet i Väst.

Vår styrka är den erfarenhet som vi tillsammans med Hemsö byggt upp under ett antal år med tätt samarbete i region Mitt/Norr. Där arbetar vi med tydligt uppsatta mål och utveckling av entreprenaden för att anpassa oss mot nya system och effektivare arbetssätt tillsammans, säger han.

Vi gjorde en nyetablering på ett antal orter när vi fick förtroende att drifta fastigheterna i Mitt/Norr åt Hemsö. Det gör att vi känner oss än mer trygga i etableringen i Väst. Det kommer att innebära hårt arbete och stora utmaningar, men det är också det som driver oss!

I ungefär samma veva förlängde Hemsö ett stort avtal där Fastighetssnabben förvaltar och sköter samhällsfastigheter i Luleå, Umeå, Gävle, Uppsala, Västerås, Norrköping, Linköping, Nyköping och på Gotland.

Tät dialog

– Förlängningen av avtalet för region Mitt/Norr innebär ett gott betyg till våra medarbetare, som arbetar varje dag med Hemsö och deras hyresgäster, för att ge den bästa servicen och förebygga onödiga reparationsarbeten, säger Mathias Bohlin, som i egenskap av kundansvarig har tät kontakt med Hemsö.

Dialog och möten sker flera gånger i månaden. Vi har primärt kontraktsmöten kvartalsvis men för mig som kundansvarig är tät kontakt viktig. Jag följer leveransen detaljerat och har löpande avstämning ortvis med både Hemsö men också våra plats­chefer och förvaltare.

Driton Kelmendi på Hemsö följer också noga vad som händer.

Leverantörsuppföljningen sker på flera sätt och på olika stadier. Exempelvis operativt med hjälp av bland annat egenkontroller, diverse systemstöd och löpande avrapporteringar samt avstämningar med avtalets målsättningar som utgångspunkt. Utöver detta arbetar vi på central nivå med ett övergripande styrnings- och uppföljnings­arbete, säger han.

Målet, som alltid, är ju att båda parter ska vara nöjda.

Liksom hyresgästerna.

Stäng
Fel användarnamn eller lösenord
Stäng

Logga in

För att kunna lämna intresseanmälningar måste du logga in:

Har du inte registrerat dig ännu?

Skapa konto