Uppsala Akademiförvaltning tecknar avtal med Fastighetssnabben

Fastighetssnabben AB kommer från oktober 2017 att ha hand om tillsyn och skötsel av Uppsala Akademiförvaltnings fastigheter i Uppsala. Uppdraget omfattar cirka 200 000 kvadratmeter i ett 50-tal fastigheter i centrala Uppsala.

– Fastighetsbeståndet vi ska sköta består av såväl anrika gamla byggnader som nybyggda och moderna hus, säger Bengt Nises, VD på Fastighetssnabben. 70 procent är kommersiella lokaler och resterande är bostäder – nästan allt ligger inom synhåll från Domkyrkotornen.

Uppsala Akademiförvaltning förvaltar kapital som donerats av personer i syfte att stödja verksamheten vid Uppsala universitet. Akademiförvaltningen räknar sina anor till 1624 då verksamheten startade i form av fastighetsförvaltning efter den så kallade Gustavianska donationen.

– Byggnaderna som uppdraget omfattar är betydelsefulla ur både kulturell och historisk aspekt, säger Bengt Nises. De innehåller såväl studentbostäder och utbildningslokaler som moderna kommersiella lokaler. Beståndets storlek och variation ställer stora krav på oss såväl i kompetens som organisation. Vi har redan inlett rekryteringsarbetet och kommer söka åtta nya medarbetare till vårt kontor i Uppsala.

Kommentar från Uppsala Akademiförvaltning
– Fastighetssnabben har mycket lång och gedigen erfarenhet av att sköta den typ av fastigheter vi äger, säger Torbjörn Axelsson, fastighetschef på Uppsala Akademiförvaltning. Sedan några år tillbaka har företaget även en väl etablerad verksamhet i Uppsala. Fastighetssnabben har växt och blivit en stark aktör på den här marknaden, men är fortfarande det lilla företaget med närheten till ägarna och deras engagemang. Detta och deras stora fokus på kundnöjdhet gör att vi ser fram emot samarbetet med Fastighetssnabben.