Frigör kraft för kärnverksamheten

Tanken med att köpa den ekonomiska förvaltningen från Fastighetssnabbens specialiserade ekonomiteam är att man som fastighetsförvaltningsbolag kan släppa fokus på den delen och istället koncentrera sig helt på kärnverksamhet som: köp och försäljning av fastigheter, uthyrning och förädling av hyresavtal.

–  Vi är ett stabilt team, där en av våra framgångsfaktorer är vår lyhördhet för kundens arbetssätt, behov och förändringar – och att vi sedan har både viljan och förmågan att vara flexibla därefter. Vi anpassar helt enkelt våra tjänster efter kundens behov. För många är det även extra tryggt att veta att vi håller oss uppdaterade kring skatteregler och förändringar som rör ekonomisk förvaltning, säger Sofia Elwing, chef för ekonomisk och administrativ förvaltning på Fastighetssnabben.

–  Ekonomiteamet sköter till exempel leverantörsfakturahantering inklusive skanning av fakturor och betalningar. Teamet tar även hand om löpande redovisning, rapportering, bokslut och årsredovisningar, liksom hyresadministration inbegripet hyresavisering och upplägg av nya avtal.

–  Våra kunder upplever att vi är väldigt flexibla och anpassningsbara i vårt sätt att arbeta. Vi försöker alltid att hitta lösningar som är trygga och affärsmäs­siga för bägge parter.

Det ska löna sig att äga fastigheter. Det är vårt löfte till dig.

FASTIGHETSSNABBENS EKONOMITEAM
I dagsläget består Fastighetssnabbens ekonomiteam av nio medarbetare specialiserade på ekonomisk förvaltning. Teamets kunder återfinns bland såväl kommersiella fastighetsägare, privata fastighetsägare, samfälligheter och bostadsrättsföreningar.

Stäng
Fel användarnamn eller lösenord
Stäng

Logga in

För att kunna lämna intresseanmälningar måste du logga in:

Har du inte registrerat dig ännu?

Skapa konto