Kundportalen 1.0

Kundportalen är vår nya kontaktväg med våra kunder där du kan följa det mesta som pågår. Genom Fastighetssnabbens nya kundportal får du som kund full insyn i hur vi sköter hanteringen kring vårt uppdrag på en specifik fastighet. Kundportalen 1.0 ställer höga krav på oss som leverantör. Om du som kund ska ha tillgång till aktuella uppgifter innebär det att vi måste hålla portalen à jour varje dag, ett viktigt steg för att skapa större transparens och högre tillgänglighet.

Namnet Kundportalen version 1.0 indikerar att den ständigt kommer att förändras och uppdateras. Här kan du som kund också ha möjlighet att påverka med nytänkande och kreativa idéer.

Det här kan du bland annat göra:

  • Följa arbetsordrar och ärendestatus kring felanmälningar.
  • Se statistik på energiförbrukning.
  • Ha koll på arbetet enligt årsplaneringen av tillsyn och skötsel.
  • Läsa och ladda ner aktuella dokument och protokoll från myndighetsbesiktningar och liknande.

Välkommen in på kundportalen

Stäng
Fel användarnamn eller lösenord
Stäng

Logga in

För att kunna lämna intresseanmälningar måste du logga in:

Har du inte registrerat dig ännu?

Skapa konto