Fastighetsförvaltning och fastighetsskötsel med Fastighetssnabben. Ger lönsamhet inom drift, förvaltning och ekonomi.

Fastighetsförvaltning för bostadsrättsföreningar

Det finns stora ekonomiska värden i de byggnader som styrelsen i en bostadsrättsförening ansvarar för. Därför är det viktigt med en kompetent fastighetsförvaltare. En fastighetsförvaltare som alltid tillhandahåller styrelsen det material, rapporter och beslutsunderlag som krävs. En fastighetsförvaltare som på ett effektivt sätt genomför de åtgärder styrelsen beslutar om och som säkerställer att föreningens fastighet får en bra långsiktig utveckling. Det är där vi kommer in i bilden. Vi erbjuder den expertkompetens inom fastighetsförvaltning som varje styrelse behöver ha. Dessutom kan vi leverera de flesta tjänster inom drift & underhåll samt ekonomi & administration.

Baserbjudandet – förvaltning & kundtjänst

Basen i vårt erbjudande är fastighetsförvaltning, d.v.s. att vi tillsammans med styrelsen driver förvaltning av hela föreningen. Det kan gälla upphandling av fastighetsskötsel eller ekonomisk och administrativ förvaltning, underhållsplanering, säkerställa att erforderliga myndighetsbesiktningar utförs samt upphandling av övriga stödtjänster. Vi tillhandahåller också kundtjänst för felanmälan.

Hus_Bas

Påbyggnadserbjudanden

Mediakostnader

Har ni koll på er förbrukning? Bara för att energikostnaden varit på en viss nivå under många år, är det inte säkert att det är rätt. Här krävs en analys av varje fastighet, där det i många fall faktiskt visar sig att fastigheten inte fungerar som det är tänkt. Ofta är felaktigheterna lätta att åtgärda men ger stora besparingar för både miljö och plånbok.

Ekonomisk förvaltning

Ordning och reda på siffrorna är viktigt. Vi ombesörjer att avgiftsavier distribueras och att bokföring och bokslut görs på ett korrekt sätt. Styrelsen får varje månad rapporter med uppdaterade siffror.

Drift & underhåll

Att ha fungerande rutiner för att ta hand om fastigheten är viktigt. Det är mycket som ska fungera för att de boende ska trivas. Gräsmattor ska klippas, hängrännor rensas, ventilationsaggregat servas och så vidare. Dessutom ska fel som uppstår i fastigheten repareras inom rimlig tid. På många orter har vi möjlighet att lösa detta med vår egen personal. På andra orter hjälper vi er att upphandla de arbetsuppgifter som är lämpliga för just er fastighet och säkerställer att ni får rätt kvalitet levererad.

Hus_Påbyggnad