FS_Header_2017_ver1

Fastighetsförvaltning och fastighetsskötsel i Umeå

Fastighetsförvaltning och fastighetsskötsel som verkligen lönar sig – det är Fastighetssnabbens löfte till alla fastighetsägare i Umeå. Med oss får ni en engagerad och tillgänglig partner som förenar modern teknik med gedigen erfarenhet. Med helhetstänkande och djup kunskap inom drift, förvaltning och ekonomi optimerar vi våra kunders fastighetsskötsel och fastighetsförvaltning. Utmana oss gärna – det lönar sig!

Fastighetssnabben är nu väl etablerat i Umeå med ändamålsenliga lokaler och sju medarbetare. Vi sköter idag ca 150 000 kvm mestadels kommersiella och samhällsnyttiga fastigheter i staden som kräver mycket av oss som leverantör. Samtidigt bygger vi en organisation i Umeå som ska kunna växa i takt med att nya uppdrag kommer in. I och med att vi är övertygade om att vi kommer att ha en fortsatt stark tillväxt i regionen försöker vi ligga steget före när det gäller resurser och kompetens.

Umeå är en stor kommun som är inne i en expansiv fasMan bygger många nya fastigheter, både inom handel och boende, och här finns ett flertal större fastighetsägare med bestånd spritt över Sverige. – Marknadsmixen i Umeå passar oss, säger Magnus Forssén, platschef på Fastighetssnabben i Umeå. Vi vill gärna ta hand om större uppdrag på flera orter, samtidigt som vår ambition alltid är att ha en stark lokal närvaro och vill nu när företaget är väl etablerat utöka vårt engagemang mot den lokala marknaden.

Kontakta oss på Fastighetssnabben i Umeå

Besöksadress: Industrivägen 26
Postadress: Industrivägen 26, 901 30 Umeå
Fakturaadress: faktura@fastighetssnabben.se