FS_Header_2017_ver1

Fastighetsförvaltning och fastighetsskötsel i Gällivare och Kiruna

Gällivare och Kiruna, Norrbottens två stora tillväxtkommuner, står inför stadsomvandlingar med världsunika möjligheter att skapa städer med moderna och energieffektiva fastigheter som är anpassade efter dagens behov. Ser man till hela Norrbotten så ökade 52 procent av länets aktiebolag sin omsättning under året. För oss på Fastighetssnabben är det här rätt miljö att verka i. Vår kunskap om fastighetsförvaltning och fastighetsskötsel gör investeringar i fastighetsvärlden lönsamma. Utmana oss gärna – det lönar sig!

Kontoret här i Gällivare är vårt senaste tillskott. Nu finns Fastighetssnabben på tolv orter i landet. Henrik Nises är platschef. – Med de uppdrag vi har Gällivare/Kirunaregionen är det logiskt att vi öppnar ett kontor också här. Våra kunder ska känna sig trygga med att vi snabbt är på plats när så krävs. Med kompetent personal på orten höjer vi också nivån på den reguljära tillsynen och driften som över tid ger betydande besparingar åt kunderna.

Kontakta oss på Fastighetssnabben i Gällivare / Kiruna

Besöksadress: Energiplan 3
Postadress: Energiplan 3, 982 38 Gällivare
Fakturaadress: faktura@fastighetssnabben.se