Bannerbilder8

_7009117
“Det är våra kunder som sätter ribban och det är vår uppgift att ta oss över, ett villkor för en långsiktig och hållbar affärsrelation.
”Bengt Nises,
Vd Fastighetssnabben

Organisation för effektiv fastighetsförvaltning

Fastighetssnabben AB i Gävle grundades 1978 med två anställda och några enstaka uppdrag. Idag omsätter vi 130 miljoner, är nära 150 medarbetare och har många lojala kunder som ständigt blir fler. Vi har utvecklats från att arbeta med traditionell fastighetsskötsel till att nu också erbjuda komplett fastighetsförvaltning med allt från drift, underhåll, hyresadministration, ekonomisk redovisning och bokslut till energianalyser och teknisk due diligence.

Fastighetsägandet har förändrats under de senaste 30 åren. Tidigare var det ofta en byggmästare som byggde, ägde och förvaltade huset. Man var långsiktig, hyresgäster fanns det gott om och de flyttade sällan. Nu är det annorlunda menar Fastighetssnabbens vd, Bengt Nises. – Hyresgästerna är mer rörliga, fastigheter byter ägare ofta och många gånger är det fonder och institutionella placerare som äger. Många av nutidens affärsinriktade fastighetsägare har redan förstått att bästa sättet att få en organisation som över tid är effektiv och långsiktig, är att lägga ut skötseln på entreprenad – och själva koncentrera sig på affärerna. En trend jag tror kommer att hålla i sig. De ägare som lyckas göra de bästa affärerna och har den effektivaste organisationen kommer att nå störst framgång.