Uppsägning av lägenhet

Vid uppsägning av lägenhet måste det ske skriftligt. Vi accepterar inte uppsägningar via mail eller telefon. Blankett finns att ladda hem nedan.

Gör så här:
1. Skriv ut blanketten.
2. Fyll i dina uppgifter.
3. Skicka till: Fastighetssnabben AB, Box 1449, 801 39 Gävle.

Vi har enligt hyreslagen 3 månaders uppsägningstid och uppsägningen gäller från närmast kommande månadsskifte. Detta innebär att det alltid är den sista i månaden som gäller som uppsägningsdatum, oavsett när i månaden du lämnar in din uppsägning. Det är viktigt att alla som är skrivna på kontraktet skriver under uppsägningen för att den ska vara giltig.

När vi mottagit er uppsägning kommer en skriftlig bekräftelse att skickas till hemadressen.

Uppsägningsblankett
Uppsägningsblankett för Gävle Studentbostäder