Fastighetsförvaltning och fastighetsskötsel med Fastighetssnabben. Ger lönsamhet inom drift, förvaltning och ekonomi.

Fastighetsförvaltning och fastighetsskötsel i Uppsala / Stockholm

Uppsalas tillväxt överträffade Stockholms under förra året, och i jämförelse med de tio största städerna i Sverige växte Uppsalas arbetsmarknad mest. Samtidigt är och förblir Stockholm landets stora tillväxtmotor. För oss på Fastighetssnabben är det stimulerande att verka på marknader där lönsamhet och expansion går hand i hand. Vår kunskap om modern fastighetsförvaltning och fastighetsskötsel gör investeringar i fastigheter lönsamma, inom såväl drift och förvaltning som ekonomi. Utmana oss gärna – det lönar sig.

Fastighetssnabben har förvaltat och skött fastigheter i Uppsala sedan 2011. Uppdragen omfattar nu cirka 70 000 kvm och vi växer. –  Ja nu går det snabbt, sedan våren 2014 har vi dubblerat antalet uppdrag, säger Mattias Lindqvist, platschef. Vi är fyra på Uppsalakontoret och behöver bli fler.

Det är inte långt från Uppsala till Stockholm och vi står nu inför en lansering av våra tjänster i huvudstaden. –  Ja, vi ser att vårt engagemang och vår nyfikenhet i att hitta anpassade lösningar åt våra kunder har gett ett gott renommé, som börjat nå Stockholm, konstaterar Mattias Lindqvist.

Kontakta oss på Fastighetssnabben i Uppsala / Stockholm

Besöksadress: Verkstadsgatan 10
Postadress: Verkstadsgatan 10, 753 23 Uppsala