Dina synpunkter är viktiga för oss!

  1. Hur fungerade det att anmäla ditt ärende?
  2. Har vi uppfyllt dina förväntningar avseende utlovade tider?
  3. Har vi uppfyllt dina förväntningar avseende arbetets kvalitet?
  4. Har vi uppfyllt dina förväntningar avseende bemötande?
  5. Är du nöjd med arbetet vi utfört?
  6. *