Fastighetsförvaltning inom utvecklingsprojekt i Vietnam

Tillsammans med andra svenska företag kommer Fastighetssnabben att delta i ett utvecklingsprojekt i Vietnam som ingår i Tillväxtverkets program ”Miljödrivna marknader”.

Projektet ska bland annat syna hur svenskt tekniskt kunnande kan bidra till energibesparingar inom den för Vietnam så viktiga skaldjursindustrin. Fastighetssnabben med sin djupa och breda erfarenhet inom fastighetsförvaltning och fastighetsskötsel kommer att bidra med  kunnande inom energianalys och energioptimering.