Mer fastighetsskötsel åt FastPartner i Gävle

Fastighetssnabbens uppdrag inom fastighetsskötsel åt FastPartner har utökats i Gävle. Vi kommer att börja sköta om den före detta Ericssonfabriken. Fastigheten är i stort sett tom sedan Ericsson lade ned all sin verksamhet i Gävle den sista december 2010. Fastigheten omfattar cirka 45 000 kvadratmeter.