FAVAL – validering av kunskap

FAVAL är Fastighetsbranschens valideringssystem för kompetens. Via FAVAL kan vi i dagsläget validera fastighetstekniker (FT1).

– Nyttan med FAVAL för oss är att vi får en bättre möjlighet att kartlägga vår personal, säger Susanne Lutti, platschef på Fastighetssnabben. Vi får reda på personalens styrkor och vad som kan förbättras, och får på så sätt veta var vi ska lägga krut på att kompetensutveckla.

Här kan du se filmen där två av våra medarbetare medverkar – Susanne Lutti och Mikael Salmi.