Fastighetssnabben har fått omfattande förvaltningsuppdrag av Hemsö

Fastighetssnabben AB har tecknat ett omfattande avtal med Hemsö Fastighets AB om skötsel och teknisk förvaltning av Hemsös fastigheter i mellersta och norra Sverige. Fastigheterna är belägna från Linköping i söder till Umeå i norr, och även på Gotland.

– I norra regionen har vi haft ett samarbete med Hemsö i några år, men nu utökas uppdraget rejält både i omfattning och geografiskt, säger Bengt Nises, VD på Fastighetssnabben. Det är cirka 400 000 m2 som tillkommer i Umeå, Gävle, Borlänge, Uppsala, Norrköping, Västerås och Visby – med ett flertal omkringliggande orter i Mellansverige.

– Hemsö lägger över ett stort ansvar på oss som entreprenör, fortsätter Bengt Nises. Kraven i avtalet är högt ställda på lokal närvaro och på både bred och djup kompetens. Uppdraget kräver att vi etablerar ytterligare verksamhet i Västerås, Norrköping och Visby. Det innebär att vi i regionen söker platschefer, fastighetsskötare, tekniker och förvaltare till flera orter.

Med sina drygt 300 fastigheter i Sverige, Finland och Tyskland med ett marknadsvärde på 30,2 miljarder är Hemsö en av de ledande privata ägarna på marknaden för samhällsfastigheter. Hemsös vision är att vara den bästa fastighetsvärden för samhällsservice med fokusområden inom äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende.

– Vi har ett bra samarbete med Fastighetssnabben i norra Sverige där både hyresgästerna och vi är mycket nöjda, säger Rikard Nyhrén, Fastighetschef på Hemsö Fastighets AB. Långsiktighet är avgörande i vårt ägande därför vill vi ha en trygg partner med bred kompetens inom förvaltning och som brinner för att utveckla hållbara driftslösningar, både ekonomiskt och miljömässigt. Fastighetssnabben har visat att de har rätt inställning och förmåga att lösa uppgifterna.