Fastighetsförvaltning – förnyat förtroende i Borlänge från Hemsö

Fastighetssnabben har precis tagit hand om fastighetsförvaltningen av samhällsfastigheter i Borlänge. Ägare av de nybyggda fastigheterna är Hemsö Fastighets AB.

Totalt handlar uppdraget om cirka 5000 kvadratmeter. Vi glädjs åt att Fastighetsnabben återigen får förtroendet att förvalta fastigheter åt Hemsö.