Flytta in i nyproducerade hyresrätter på Gavlehov!

Nya välplanerade hyresrätter kommer att finnas tillgängliga i arenaområdet Gavlehov för inflyttning september 2017. Gavlehov är ett attraktivt område nära till centrum, apotek, hälsocentral, skolor, högskola och rekreationsområde; som även har mycket goda bussförbindelser till centrala Gävle.

Lägenheterna ligger granne med hemmaarenorna för Brynäs IF och Gefle IF som nu för­stärks med en fotbollsarena, friidrotts- och sportarena. Men här finns också närheten till skog, stora grönområden och naturreservat.

Det nya kvarteret ligger i området mellan Estraden och Gavlehov och binder samman Sätra och Stigslund med Gävle centrum. Visio­nen är en ny stadsdel med bostäder, idrottsarenor, kultur, nöjen, kommersiell och offentlig service och omgivande strövområden.

Yteffektiva lägenheter med generöst ljusinsläpp och smart nyttjande av varje kvadratmeter om 1-3 rok. Samtliga lägenheter har balkong alternativt terrass.

Se de olika planlösningarna och gör din intresseanmälan här.

Bo smart, lev stort – Gavlehov!

bilder_gavlehov

 


Uppsala Akademiförvaltning tecknar avtal med Fastighetssnabben

Fastighetssnabben AB kommer från oktober 2017 att ha hand om tillsyn och skötsel av Uppsala Akademiförvaltnings fastigheter i Uppsala. Uppdraget omfattar cirka 200 000 kvadratmeter i ett 50-tal fastigheter i centrala Uppsala.

– Fastighetsbeståndet vi ska sköta består av såväl anrika gamla byggnader som nybyggda och moderna hus, säger Bengt Nises, VD på Fastighetssnabben. 70 procent är kommersiella lokaler och resterande är bostäder – nästan allt ligger inom synhåll från Domkyrkotornen.

Uppsala Akademiförvaltning förvaltar kapital som donerats av personer i syfte att stödja verksamheten vid Uppsala universitet. Akademiförvaltningen räknar sina anor till 1624 då verksamheten startade i form av fastighetsförvaltning efter den så kallade Gustavianska donationen.

– Byggnaderna som uppdraget omfattar är betydelsefulla ur både kulturell och historisk aspekt, säger Bengt Nises. De innehåller såväl studentbostäder och utbildningslokaler som moderna kommersiella lokaler. Beståndets storlek och variation ställer stora krav på oss såväl i kompetens som organisation. Vi har redan inlett rekryteringsarbetet och kommer söka åtta nya medarbetare till vårt kontor i Uppsala.

Kommentar från Uppsala Akademiförvaltning
– Fastighetssnabben har mycket lång och gedigen erfarenhet av att sköta den typ av fastigheter vi äger, säger Torbjörn Axelsson, fastighetschef på Uppsala Akademiförvaltning. Sedan några år tillbaka har företaget även en väl etablerad verksamhet i Uppsala. Fastighetssnabben har växt och blivit en stark aktör på den här marknaden, men är fortfarande det lilla företaget med närheten till ägarna och deras engagemang. Detta och deras stora fokus på kundnöjdhet gör att vi ser fram emot samarbetet med Fastighetssnabben.


Fastighetsssnabben expanderar i Mellansverige

Fastighetssnabben finns redan på åtta platser i landet och utökar nu med Norrköping och Västerås. Företaget rekryterar nu för fullt.

– Delar av personalen hamnar i Gävle, berättar Fastighetssnabbens vd, Bengt Nises.

Fastighetssnabben har sitt huvudkontor i Gävle men har verksamhet från Kiruna i norr till Stockholm i söder. Totalt är det 156 personer som sköter förvaltning och fastighetsskötsel, knappt hälften av dem finns i Gävle.
– Vi utökar samarbetet med Hemsö som är ett av Sveriges största fastighetsbolag. De äger fastigheter för vård, skola och omsorg.

Hemsö ägs till 70 procent av den statliga Tredje AP-fonden. I och med samarbetet kommer Fastighetssnabben nu att etablera sig i Västerås och Norrköping och rekryterar 25-30 personer. Det handlar bland annat om platschefer, fastighetsförvaltare, fastighetstekniker och fastighetsskötare.
Bengt Nises, vd för Fastighetssnabben.

– Och till hösten blir det Visby också, berättar Bengt Nises. Det är en medveten satsning på flera orter i Mellansverige. Och vi tittar på flera uppdrag.

Eftersom huvudkontoret ligger i Gävle och den ekonomiska och tekniska förvaltningen sköts i Gävle påverkas även Gävlekontoret. – Delar av personalen hamnar i Gävle. Rekryteringarna påverkar alla delar i företaget, till exempel administrationen.

Skrivet av:
Moniqa Swälas
026-15 96 28
moniqa.swalas@mittmedia.se


FAVAL – validering av kunskap

FAVAL är Fastighetsbranschens valideringssystem för kompetens. Via FAVAL kan vi i dagsläget validera fastighetstekniker (FT1).

– Nyttan med FAVAL för oss är att vi får en bättre möjlighet att kartlägga vår personal, säger Susanne Lutti, platschef på Fastighetssnabben. Vi får reda på personalens styrkor och vad som kan förbättras, och får på så sätt veta var vi ska lägga krut på att kompetensutveckla.

Här kan du se filmen där två av våra medarbetare medverkar – Susanne Lutti och Mikael Salmi.


Fastighetssnabben har fått omfattande förvaltningsuppdrag av Hemsö

Fastighetssnabben AB har tecknat ett omfattande avtal med Hemsö Fastighets AB om skötsel och teknisk förvaltning av Hemsös fastigheter i mellersta och norra Sverige. Fastigheterna är belägna från Linköping i söder till Umeå i norr, och även på Gotland.

– I norra regionen har vi haft ett samarbete med Hemsö i några år, men nu utökas uppdraget rejält både i omfattning och geografiskt, säger Bengt Nises, VD på Fastighetssnabben. Det är cirka 400 000 m2 som tillkommer i Umeå, Gävle, Borlänge, Uppsala, Norrköping, Västerås och Visby – med ett flertal omkringliggande orter i Mellansverige.

– Hemsö lägger över ett stort ansvar på oss som entreprenör, fortsätter Bengt Nises. Kraven i avtalet är högt ställda på lokal närvaro och på både bred och djup kompetens. Uppdraget kräver att vi etablerar ytterligare verksamhet i Västerås, Norrköping och Visby. Det innebär att vi i regionen söker platschefer, fastighetsskötare, tekniker och förvaltare till flera orter.

Med sina drygt 300 fastigheter i Sverige, Finland och Tyskland med ett marknadsvärde på 30,2 miljarder är Hemsö en av de ledande privata ägarna på marknaden för samhällsfastigheter. Hemsös vision är att vara den bästa fastighetsvärden för samhällsservice med fokusområden inom äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende.

– Vi har ett bra samarbete med Fastighetssnabben i norra Sverige där både hyresgästerna och vi är mycket nöjda, säger Rikard Nyhrén, Fastighetschef på Hemsö Fastighets AB. Långsiktighet är avgörande i vårt ägande därför vill vi ha en trygg partner med bred kompetens inom förvaltning och som brinner för att utveckla hållbara driftslösningar, både ekonomiskt och miljömässigt. Fastighetssnabben har visat att de har rätt inställning och förmåga att lösa uppgifterna.


🎼 Granen står så grön och grann i stugan…

Ja, snart är julen här och vi på Fastighetssnabben gör allt för att julstämningen ska infinna sig. Olle och Fredrik har sett till att ett gäng gröna och granna granar står ut runt om i Gävle.

Fastighetssnabben firar jul


Kundportalen 1.0

Kundportalen är vår nya kontaktväg med våra kunder där du kan följa det mesta som pågår. Genom Fastighetssnabbens nya kundportal får du som kund full insyn i hur vi sköter hanteringen kring vårt uppdrag på en specifik fastighet.

Kundportalen 1.0 ställer höga krav på oss som leverantör. Om du som kund ska ha tillgång till aktuella uppgifter innebär det att vi måste hålla portalen à jour varje dag, ett viktigt steg för att skapa större transparens och högre tillgänglighet.

Namnet Kundportalen version 1.0 indikerar att den ständigt kommer att förändras och uppdateras. Här kan du som kund också ha möjlighet att påverka med nytänkande och kreativa idéer.

Det här kan du bland annat göra:
  • Följa arbetsordrar och ärendestatus kring felanmälningar.
  • Se statistik på energiförbrukning.
  • Ha koll på arbetet enligt årsplaneringen av tillsyn och skötsel.
  • Läsa och ladda ner aktuella dokument och protokoll från myndighetsbesiktningar och liknande.

Välkommen in i kundportalen

kundportal_ipad_webb


Snabb koll på dina fastigheter

Genom Fastighetssnabbens nya kundportal kan du bland annat följa de ärenden som pågår, vad som är gjort i årsplaneringen och hur energiförbrukningen har varit.

– Genom portalen får våra kunder bland annat full insyn in i hur vi sköter ärendehanteringen kring en fastighet, säger Ann-Sofie Jonsson, kvalitetsansvarig på Fastighetssnabben. Kunderna kan se vilka fel som finns rapporterade, när de blivit anmälda och när vi har åtgärdat dem. Skulle det behövas kan kunden direkt se hur statusen ligger till på en felanmälan, vilket gör att inga tvivel råder om till exempel en hyresgäst undrar något.

– Portalen ställer högre krav på oss som leverantör, fortsätter Ann-Sofie. Om kunden ska ha tillgång till aktuella uppgifter är det extra viktigt att vi varje dag återrapporterar vår tid och det vi gör. Det ställer även krav på hur den enskilde medarbetaren uttrycker sig i skrift vid rapportering. Alla behöver vara tydliga och tänka på att kunden ska förstå vad som utförts, utan att för den skull bli långrandig. För Fastighetssnabben är portalen ett viktigt steg för att skapa större transparens och högre tillgänglighet.

Den bästa med portalen är att vi har allt samlat på ett och samma ställe, säger Håkan Andersson, vd på Norrlandspojkarna. Vi kommer åt förbrukningsuppgifter, ärendehanteringar, besiktningar med mera. Tidigare har vi varit tvungna att logga in i ett flertal olika system för att få fram dessa uppgifter.

Jag anser att ärendehantering är den viktigaste komponenten i portalen. När en hyresgäst ringer om ett ärende så kan jag direkt återkoppla dels när felanmälan kommit till oss och exakt när och vad Fastighetssnabben har gjort. Allt detta utan att behöva ringa ett enda samtal – det kallar jag mervärde!

Mer om oss hittar du senaste Snabben


Förvaltning i framtiden

Många av våra kunder ser nyttan med att verkligen fokusera på det som skapar värde i deras verksamhet, som finansiering, uthyrning, transaktioner och fastighetsutveckling. Naturligtvis är detta helt rätt. Men det är också viktigt att ha fullständig kontroll över den mer vardagliga förvaltningen.

Här finns fantastiska möjligheter i framtiden. Effektiva och integrerade system kan erbjuda våra kunder fullständig transparens och trygghet i leveransen av förvaltningstjänster. Kunden ska känna sig trygg och säker på att förvaltningen sker på ett effektivt sätt med hög kvalitet där man också har kontroll och insikt i allt vad som görs.

Vi ser fram mot en framtid där våra egna och våra kunders ITstöd integreras, förstår och pratar med varann. En framtid där våra kunder upplever att vi levererar maximal kundnytta.

bengtnises
Bengt Nises

Mer om oss hittar du senaste Snabben


F som i framför, framgång och Fastighetssnabben

Hur kan ett framgångsrikt företag upprätthålla vind i seglen? På Fastighetssnabben i Gävle tror man sig ha svaret. Varje år sedan millennieskiftet utses 50 framgångsrika företag i Gästrikland. Några har en ständigt pågående prenumeration på en plats. Ett sådant företag är Fastighetssnabben. Dess främsta profil är de vita skåpbilar som snurrar runt på stan med ett stort rött F tecknat på sidan. Bokstaven är formad som om den ständigt är på väg, den liksom flyger fram – det gör företaget också.
Arbetarbladet_20160612

 

Det som började 1978 med fastighetsskötsel är i dag ett företag med en hel palett av förvaltande uppdrag, verksamhet på elva orter, drygt 150 miljoner kronor i omsättning och runt 140 anställda.– 2015 var jättebra, 2016 blir också bra, och framöver är det större chans att det fortsätter uppåt än att det planar ut, säger vd Bengt Nises.

Hans bror Sune Nises köpte företaget 1990, själv anslöt han år 2000 och nio år senare utökades ägarskaran med Malin Gustafsson och William Eriksson. Samtliga är operativa och engagerade vid huvudkontoret på Kanalvägen på Näringen. Verksamheten ligger nära ägarna och vice versa, ingen yttre auktoritet ställer krav, beslutsvägarna är korta. Det är förmodligen hemligheten.– Absolut viktigast är ett närvarande ledarskap och vetskap vart man är på väg. Det skapar delaktighet, meningsfullhet och begriplighet, menar också HR-chefen Pär Gussman.

Hans entré i oktober var föranledd av Fastighetssnabbens geografiska expansion. Med medarbetare utspridda på orter från Uppsala till Kiruna, och möjligen två-tre nya orter söderut på väg in, har ett behov av en sammanhållande kraft uppstått. Han har haft liknande funktion i andra sammanhang, men gillar det han ser på sin nya arbetsplats. Det är särskilt ägarnas närhet han applåderar.– Jag är bra på att delegera, att lägga över ansvaret på andra, men jag är nog sämre på att följa upp. Å andra sidan förväntar jag mig att alla ska klara sina uppgifter, säger Bengt Nises.

Förutom runt 15 bostadsrättsföreningar handlar det om kommersiella fastigheter. Trafikverket är företagets största kund och bidrar med 17 procent av omsättningen. Myndigheten är ett exempel på hur Fastighetssnabben växt geografiskt med sin kund, ansvarsområdet sträcker sig nu från Slussen till Vassijaure, Sveriges nordligaste järnvägsstation.

I dag är fastighetsförvaltning ett vidgat begrepp som förutom ren skötsel även omfattar bland annat teknik, energibesparing och ventilation. Företaget ansvarar även för ekonomisk administration och sköter bokslut och bokföring åt börsnoterade kunder.Kommersiella fastigheter byter ofta ägare, där finns en balansgång. Ägarbyte kan innebära avslutat förvaltaruppdrag, eller plötsligt helt nya. I kundportföljen finns bolag som Fastpartner, NP3, Norrlandspojkarna, Kungsleden, Hemfosa, Hemsö och Luleå kommun.

– Det gäller att vara bäst för att behålla kundernas förtroende, säger Bengt Nises. Vi arbetar utifrån femårsplaner och nästa löper till 2020 med målet en årlig tillväxt på tolv procent. Men stabil ekonomi är alltid viktigare än ökad omsättning.

Artikel hämtad från Arbetarbladet